โครงการขุดคลอง9A

สำหรับวันนี้ติดตามความพยายามในครั้งล่าสุดที่จะขุดคลองไทยแนว9Aเชื่อมระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยที่ได้เกิดขึ้นในท่ามกลางของความหวังว่าการดำเนินโครงการที่มันจะเปลี่ยนแปลงด้านภูมิศาสตร์ในระดับโลกนี้ได้มันจะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไทย

ในขณะที่หลายฝ่ายยังกังวลว่าคลองไทยมันอาจจะกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่จะนำมาในส่วนของปัญหาด้านความมั่งคงมากกว่าที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจอย่างที่หวัง

ปากคลองกระเสที่ได้เป็นเขตแดนกั้นระหว่างอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่กับอำเภอสิเกาจังหวัดตรังที่ได้เป็นจุดเริ่มต้นของคลองไทยแนว9Aที่อยู่ทางฝั่งของทะเลอันดามันคลองนี้จะมีระยะพลาดยาวประมาณ135 กม.ไปเชื่อมกับอ่าวไทยที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาคาดว่าในการ “ใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 2.2ล้านล้านๆบาท 

นอกจากนี้ยังได้เชื่อกันว่าในเส้นทางเรือนี้มันจะเป็นเส้นทางเดินเรือแห่งใหม่ของโลกที่จะช่วงย่นเวลาและระยะทางในการเดินเรือระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับอ่าวไทยทั้งนี้ได้แนวทางความคิดเห็นของพวกชาวบ้านที่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงของโครงการขุดคลองไทยได้เริ่มต้นที่บ้านบ่อม่วงตำบลทรายขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ที่อยู่ทางทิศเหนือของกระแสปากคลองไทยทางฝั่งทะเลอันดามัน

ซึ่งสถานที่แห่งนี้นอกจากจะอยู่ใกล้กับปากคลองไทยแล้วยังคาดการว่าน่าจะถูกใช้ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษคลองไทยที่จะประกอบไปด้วยท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมที่จะถูกตั้งขึ้นเพื่อที่จะรองรับการเกิดขึ้นมาของคลองไทยชาวบ้านที่ได้อาศัยอยู่ในระแวกนั้นได้ประกอบอาชีพส่วนใหญ่ทำการประมงด้านชายฝั่งหลายคนเริ่มรับรู้แล้วว่าพื้นที่บริเวณนี้มันจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขุดคลองไทย

เนื่องจากนี้เจ้าของแพปลาที่บ้านบ่อม่วงได้บอกว่าได้ทราบข่าวการขุดคลองไทยในพื้นที่มานานกว่า2ปีแล้วและเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องการให้โครงการเกิดขึ้นเพราะมองว่าปัจจุบันทรัพยากรทางทะเลเริ่มที่จะหาได้ยากประกอบกับราคาของสินค้าลดต่ำลง

การที่จะมีนิคมอุตสาหกรรมและมีท่าเรือเกิดขึ้นจึงได้เป็นตัวเลือกในการทำงานให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ผู้ใหญ่บ้านบ่อม่วงนำทีมงานสำรวจพื้นที่บริเวณคลองกระแสพบว่าทั้งสองฝั่งคลองเป็นป่าชายเลนกินพื้นที่บริเวณกว้าง

ตามแผนขอโครงการคลองไทยจะถูกขุดให้มีความกว้าง400-1000เมตรลึก30-50เมตรเพื่อที่จะให้เรือสินค้าขนาดใหญ่สามารถที่จะแล่นผ่านไปได้อย่างสะดวก

ในขณะที่คลองกระแสมีความกว้างประมาณ180เมตรนั่นก็จะหมายความว่าโครงการคลองไทยก็จะต้องขุดกินพื้นที่เข้าไปกินป่าชายเลนประมาณ200-800เมตรตลอดระยะทาง5กิโลเมตรที่แนวคลองพลาดผ่านพื้นที่ป่าชายเลน

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวทั่วไป และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร