ท่องป่าภูฏาน

ภูฏานเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัย

ซึ่งอยู่ตรงจุดยุทธศาสตร์บนที่ว่างเว้นจากการประทะกันระหว่างสองมหาอำนาจ อินเดีย และ จีน ภูฏานเป็นดินแดนที่สงบตั้งอยู่ท้ามกลางเทือกเขาที่รายล้อมจึงได้รับการขนานนามจากชาวตะวันตกที่พบเห็นเป็นครั้งแรกว่าสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเซียเทือกเขาหิมาลัยที่ทอดตัวผ่านพื้นที่ภูฏาน

มีความสูงรถหลักกันลงมาจนกระทั้งไปบรรจบพบกับเขาอีกลูกซึ่งทอดตัวอยู่ทางตอนกลางของประเทศจึงทำให้เกิดพื้นที่ลาบต่ำมีทางน้ำไหลผ่านซึ่งเหมาะต่อการเพาะปลูกพืชอาหารที่ลาบตั้งแต่บริเวณนี้จะแผ่พื้นไปเชื้อมกับพื้นที่ทางตอนใต้จนถึงชายแดนของประเทศอินเดีย

ซึ่งก็ได้ทำให้ภูฏานมีลักษณะทางกายภาพที่หลากหลายและความแตกต่างอย่างทันทีทันใดเอาไว้สุดขั่วเสมอแหล่งท่องเที่ยวของภูฏานบริสุทธิ์จนใครๆเขาอยากที่จะมาเห็นที่นี้จึงเหมาะสำหรับคนที่รักธรรมชาติดิบเดิมและอยากทำความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากตนเอง

การเดินทางในป่า ภูฏานมีความต่างไปจากการเดินผ่านป่าอื่นๆในทวีปเอเชียเพราะภูฏานมีเส้นทางเดินป่าหลายเส้นหลายระดับเลือกได้เองตามความถนัดความยากง่ายโดยอาจเริ่มจากเส้นทางเดินป่าเบาๆใช้เวลาไปกลับ3วันจนถึงเส้นทางเดินป่าสโนแมนที่ต้องใช้เวลามากกว่า25วันนักเดินป่าที่ผ่านประสบค์การณ์ผ่านเส้นทางทรหดผ่านเส้นทางต่างๆมามาก

เมื่อได้มาพบกับเส้นทางเดินป่าที่จะต้องเดินผ่านหุบเขาสูงที่มีความสูงเกินกว่า3,500เมตรตลอดทั้งวันบางคนก็ถึงกับถอดใจไปเลยสภาพอากาศที่เริ่มเบาบางมากขึ้นเรื่อยๆนั้นสร้างปัญหาให้กับนักเดินทางส่วนหนึ่งแต่เพื่อให้การเดินทางในแบบตีตั๋วใบเดียวเที่ยวไม่กลับครั้งนี้พ้นจากอุปสรรคทีมงานลูกหาบจึงจะต้องเสียสละแสดงน้ำใจด้วยการที่เข้ามาอาสาแบกหามลูกค้าที่หมดแรงไป

ส่งจนถึงฝั่งปลายทางชาวต่างชาติที่ต้องใจเดินป่าภูฏานทุกขณะจะต้องประติบัติเหมือนกันคือจะต้องซื้อทัวร์จากบริษัททัวร์นำเที่ยวที่รัฐบาลออกใบอนุญาติในการเตรียมงานสำหรับเดินป่าทางบริษัทจะจัดการทุกสิ่งเอาไว้อย่างเป็นระบบเริ่มตั้งแต่การจัดการไกด์นำทางท้องถิ่นล่ามภาษาพ่อครัวปรุงงอาหารการจัดเตรียมที่พักแรมการจองงพื้นที่ตั้งค่ายพักและในการเช่าฝูงสัตว์

ในงานบรรทุกสัมภาระทุกสิ่งจะถูกกำเนิดเอาไว้ล้วงหน้าเพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างลาบลื่นจนไปถึงจุดหมายตามกฏที่เข้มงวดของรัฐบาลเส้นทางเดินป่านั้นอยู่ในเขตเทือกหิมาลัยตอนกลางจะต้องเดินผ่านระดับที่มีความสูงผ่านป่าที่แน่นไปด้วยต้นสนและพันพืชและสำหรับเส้นทางการเดินป่าในแต่ละวันจะมีระยะทางการเดินไม่เกิน10กิโลเมตรทางเดินในป่าบางช่วงเป็นเพียงรอยเท้าแคบๆที่ตัดผ่านสันเขาลูกแล้วลูกเล่า

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สังคมทั่วไป และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร