การเหลื่อมล้ำทางสังคม

น่าจะเกือบสามสิบปีเห็นจะได้ที่เหล่าบรรดาธนาคารทั้งหลายให้ทุนกับเคหะฯ เพื่อเป็นการปรับทั้งที่อยู่อาศัย และการเป็นอยู่แบบต่างๆ เนื่องจากเหล่าเจ้าหน้าที่ที่เดินทางเข้าไปสำหรับการเคหะแล้วนั้นพวกเขาได้ทำการแจ้งว่าจะมีการทำทางเพื่อเป็นการระบายน้ำ และพวกเขาก็ได้อธิบายด้วยว่าสำหรับได้มีการกู้เงินจากธนาคารโลกนั้นจะกระทำการให้ชดใช้เงินเหล่านั้นและนั้นก็เป็นการบ่งบอกให้ชาวเคหะเพื่อเป็นการชดใช้เงินเหล่านั้นคืนมาอีกด้วย

พวกชาวบ้านจึงถามกลับไปว่าทำไมรัฐบาลนั้นถึงได้ไปกระทำการสร้างเกี่ยวกับเรื่องของการระบายน้ำบริเวณแถวสุขุมวิท เพราะว่าแถวนั้นเป็นที่อยู่หรือที่อาศัยของคนรวยนั่นเองแต่นั้นก็เป็นการไม่ได้คิดเงินแต่อย่างใด หากแต่ชุมชนของพวกเขานั้นไม่ได้มีเงินเลยแต่รัฐยังคิดเงินอยู่อีก ทำไมถึงได้ต่างกันเช่นนี้

เรื่องที่เรานำเสนอก่อนหน้านี้เปรียบเสมือนกับการเรียนรู้ในเชิงวิชาการ ซึ่งเกี่ยวกับกับเหล่าชาวบ้าน ทั้งหลายในชุมชนที่แออัดกับการกำจัดสิ่งแวดล้อมของเมืองซึ่งมีคนที่บุกเบิกกับหน่วยงานเหล่านี้ โดยมีการบ่งบอกและแสดงจำนนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำต่างๆที่เป็นการพัฒนาเพราะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับรากฐานของการคิดโดยมีการปฏิบัติที่ไม่เคยจะท่าเทียมกันเลย และยังมีการแสดงให้เห็นเกี่ยวกับประเด็ดหลักๆอีก 3 ประเด็ดด้วยกันนั้นก็คือ

  • รัฐนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องให้อะไรแก่ประชาชนหรือชาวบ้านบ้าง
  • ประชาชนเหล่านั้นพวกเขามีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง
  • สิ่งสุดท้ายนั้นก็คืออะไรบ้างที่รัฐและชาวบ้านหรือเหล่าประชาชนนั้นที่จะต้องทำร่วมกัน

จะเห็นได้ว่าประเด็นดังที่กล่าวมานั้นถือได้ว่าเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันมายาวนานเพราะลากยาวมาถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งเรานั้นจะสังเกตุได้จากหลักประกันที่เกี่ยวกับสุขภาพทั้งหลาย เพราะได้มีการระบุว่าประชาชนมีหน้าที่ที่จะต้องจ่าย ซึ่งทางพวกเขานั้นชี้แจงไว้ดังนี้ เหล่าประชาชนทุกคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะดูแลสุขภาพของตนเองและจะต้องดูแลตนเองอย่างดีเพื่อไม่ให้ป่วยนั่นเอง จากนั้นเหล่าภาคของประชาชนที่เป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับการรักหลักประกันสุขภาพจึงได้มีการโต้ตอบไปว่าด้านการบริการนั้นเป็นหน้าที่ที่รัฐจะต้องเข้ามาดูแลส่วนด้านการเจ็บป่วยนั้นไม่ได้เกิดจาการที่เรานั้นส่วนใหญ่ต้องการเสี่ยงทางด้านของสุขภาพเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งหากจะมีปัจจัยอื่นๆที่ก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับสุขภาพอีกมากมาย และสาเหตุที่กล่าวมานั้นถือได้ว่าเป็นการเลื่อมล้ำทางสุขภาพอีกด้วย ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะมีผลกับบุคคลที่มีรายได้ค่อนข้างน้อยและยังมีปัญหาโดยตรงกับบุคคลที่อยู่ข้างๆชายแดนอีกด้วย โดยพวกเขานั้นจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากกว่าชาวบ้านกลุ่มอื่นๆ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สังคมทั่วไป และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร